Cwt y Bugail a’r Beudy Bach

 

Shepherd’s hut
Beudy Bach

A quiet day room, with simple kitchen facilities, a sofa, table and chair.

 

Shepherd’s hut

 

Mae’r cyfleusterau hyn ar gael i’w defnyddio ar gyfer diwrnod tawel neu i ddod am encil sawl noson.

Trefnu llety yng Ngwt y Bugail a’r Beudy Bach

Cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni ar admin@stmelangell.org neu ffoniwch 01691 860408. Mae Cwt y Bugail a’r Beudy Bach ar gael ar gyfer cysgu, ysgrifennu a myfyrdod tawel. Yn y Cwt mae gwely sengl, desg ysgrifennu a chadair, a chadair freichiau. Yn yr ystafell ddydd, y Beudy Bach, mae cegin hunan-arlwyo; lle bwyta; a soffa. Mae cyfleusterau toiled glân a syml ynghyd â chawod a chyfleusterau eraill ar gael yng Nghanolfan y Santes Melangell. Y tu allan mae gardd fechan lle gallwch fwynhau golygfeydd o’r dyffryn.