Cysylltu â ni

Cysylltu – Eglwys a Chreirfa’r Santes Melangell 

Cysylltwch â ni’n ddigidol 

I ymuno â’n rhestr bostio, llenwch y ffurflen yma.

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych

Cyfeiriad: Canolfan y Santes Melangell, Pennant Melangell, Llangynog, Powys, SY10 0HQ. Ffôn: 01691 860408. E-bost: admin@stmelangell.org neu cliciwch ar y dolenni i gysylltu â ni. 

Cysylltu â ni 

 

Ymweld â ni 

Yn y car 

Lleolir Canolfan y Santes Melangell ym Mhennant Melangell, 2 filltir y tu allan i bentref Llangynog. O ganol y pentref dilynwch yr arwydd twristaidd brown i Eglwys y Santes Melangell ar hyd y lôn i ben y dyffryn. 

Mae’r lôn yn gul ac yn anaddas ar gyfer bysus a cherbydau mawr eraill. 

Ar fws 

Mae gwasanaeth bysus yn rhedeg o Groesoswallt i Langynog. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan bysus Dyffryn Tanat (Tanat Valley Coaches). Mae Canolfan y Santes Melangell yn daith gerdded braf o 2 filltir o ganol Llangynog, gan ddilyn yr arwyddion brown i Eglwys y Santes Melangell.