Hafan

Blwyddyn Newydd Dda o Eglwys St. Melangell

 

Croeso

Eglwys a Chanolfan y Santes Melangell

Croeso i wefan Eglwys y Santes Melangell. Yma ceir gwybodaeth am ein gwasanaethau, digwyddiadau a chyfleusterau. Defnyddiwch y dewislenni ar frig a gwaelod y dudalen i fynd at y dudalen y sydd arnoch ei hangen, neu cliciwch ar y dolenni newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch gellir cysylltu â ni yma.

Newidiadau i’r wefan: Yr ydym yn falch o ddweud ein bod ar hyn o bryd wrthi’n diweddaru a diwygio’n gwefan. Bydd gwelliannau i’r testun Cymraeg yn ogystal â gwaith i wneud y wefan yn gyflymach ac yn haws i’w defnyddio. Rhowch wybod inni os cewch unrhyw anawsterau.

Diweddariad Covid 19: Gyda’r risg gynyddol o Omicron, mae gwasanaethau wedi’u cynllunio yn dal i ddigwydd ond bydd angen eu haddasu ac felly ni chynghorir teithio pellteroedd maith. Gofynnir i unrhyw un sy’n dod i’r gwasanaethau gwblhau LFT cyn cychwyn a rhaid gwisgo masgiau gyda phellter cymdeithasol.
Gall hyn newid ar unrhyw adeg, gan ddilyn arweiniad y Llywodraeth a’r Eglwys yng Nghymru, felly gwiriwch eto cyn ymweld.

Bydd llai o leoedd i eistedd yn ystod gwasanaethau tra fo’r cyfyngiadau presennol mewn grym. Bydd rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â’r cyfyngiadau sy’n ofynnol gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi ailagor ar gyfer grwpiau sydd wedi bwcio o flaen llaw ac rydym yn awr yn derbyn archebion llety.

Gwasanaethau Ionawr
Suliau 2il, 16eg a 30ain, 3pm: Gwasanaeth myfyrio gan Zoom, ar gais.
Sul 9fed a 23ain, 3yp: Gwasanaeth o fyfyrio yn yr eglwys.
Dydd Iau 6ed a’r 20fed, Hanner dydd: Myfyrdod trwy Zoom, ar gais.
Iau 13eg a 27ain, hanner dydd: Cymun Bendigaid, yn yr eglwys.

Gwasanaethau rheolaidd

Dydd Iau 12 hanner dydd: Gweddïau Cymun neu ganol dydd
Dydd Sul 3pm: Gwasanaeth myfyrio

Mae’r dyddiadau’r gwasanaethau yn rhai dros dro a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru a’r Eglwys yng Nghymru ar y pryd. I gael cadarnhad, ffoniwch 01691 860408, ewch i stmelangell.org neu cysylltwch â guardian@stmelangell.org. Diolch