Hafan

Croeso

Eglwys a Chanolfan y Santes Melangell

Croeso i wefan Eglwys y Santes Melangell. Yma ceir gwybodaeth am ein gwasanaethau, digwyddiadau a chyfleusterau. Defnyddiwch y dewislenni ar frig a gwaelod y dudalen i fynd at y dudalen y sydd arnoch ei hangen, neu cliciwch ar y dolenni newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch gellir cysylltu â ni yma.

Newidiadau i’r wefan: Yr ydym yn falch o ddweud ein bod ar hyn o bryd wrthi’n diweddaru a diwygio’n gwefan. Bydd gwelliannau i’r testun Cymraeg yn ogystal â gwaith i wneud y wefan yn gyflymach ac yn haws i’w defnyddio. Rhowch wybod inni os cewch unrhyw anawsterau.

Diweddariad Covid 19: Gyda’r risg gynyddol o Omicron, mae gwasanaethau wedi’u cynllunio yn dal i ddigwydd ond bydd angen eu haddasu ac felly ni chynghorir teithio pellteroedd maith. Gofynnir i unrhyw un sy’n dod i’r gwasanaethau gwblhau LFT cyn cychwyn a rhaid gwisgo masgiau gyda phellter cymdeithasol.
Gall hyn newid ar unrhyw adeg, gan ddilyn arweiniad y Llywodraeth a’r Eglwys yng Nghymru, felly gwiriwch eto cyn ymweld.

Bydd llai o leoedd i eistedd yn ystod gwasanaethau tra fo’r cyfyngiadau presennol mewn grym. Bydd rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â’r cyfyngiadau sy’n ofynnol gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi ailagor ar gyfer grwpiau sydd wedi bwcio o flaen llaw ac rydym yn awr yn derbyn archebion llety.

Gwasanaethau Awst a Medi yng Nghysegrfa Eglwys Pennant Melangell

Lle bo modd, dywedir Gweddi Foreol yn ddyddiol am 9am, Gweddïau Pererin am hanner dydd a Hwyrol Weddi am 5pm, yn ychwanegol at y canlynol:

Cynhelir gwasanaethau myfyrio am 3pm ar ddydd Sul 7fed, 14eg, 21ain a 28ain o Awst yn ogystal ag ar ddydd Sul 4ydd, 11eg (Sul Addysg), 18fed a 25ain Medi.

Cynhelir y Cymun Bendigaid am hanner dydd ar ddydd Iau 4ydd, 11eg (Clare), 18fed a 25ain o Awst yn ogystal â 1af, 8fed, 15fed, 22ain a 29ain (Michael a’r Holl Angylion) o Fedi.

Cynhelir Grŵp Julian am 10.30am yn y Ganolfan ar ddydd Mercher 17 Awst a 21 Medi.

Madonna, Monacella, Melangell a Fi – cynhelir diwrnod o fyfyrio am y Santes a’i bywyd yn y Ganolfan o 10.30- 3.30 ddydd Mercher 24ain Awst.

Am fanylion pellach, cysylltwch â admin@stmelangell.org neu’r Ganolfan ar 01691 860408.
Diolch!

Gwasanaethau rheolaidd

Dydd Iau 12 hanner dydd: Gweddïau Cymun neu ganol dydd
Dydd Sul 3pm: Gwasanaeth myfyrio

Mae’r dyddiadau’r gwasanaethau yn rhai dros dro a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru a’r Eglwys yng Nghymru ar y pryd. I gael cadarnhad, ffoniwch 01691 860408, ewch i stmelangell.org neu cysylltwch â guardian@stmelangell.org. Diolch