Adlewyrchiad am bumed ddydd Sul y Pasg, a’r Coroni.

“A pha beth bynnag a ofynnoch yn fy enw i, hynny a wnaf; fel y gogonedder y Tad yn y Mab. 14 Os gofynnwch ddim yn fy enw i, mi a’i gwnaf.”
O Ioan 14:1-14.

“Rwyf yn dwad nid i gael fy ngwasanaethu, ond i wasanaethu”
Y brenin Charles yn ystod y coroni, ar ol yr Iesu yn Matthew 20:28.

Yn y coroni ddoe cawsom gerddoriaerh gwych gyda arddangosfeydd anhygoel, gwasanaeth wedi ei adnewyddy a 2,300 pobol yn gwasgu i mewn i eglwys gadeiriol Westminster a miloedd o’r heddlu a milwyr yn eu diogelu.

Un o’r digwyddiadau a oedd i’w weld yn deimladwy oedd pan wnaeth ei fab William wneud addewid y gwaed brenhinol a gyda’r tywysog George yn fachgen pasiant i’w daid, mae’n debyg fod y frenhinaeth yn cyrraedd cyfnod fwy sefydlog nac a fu.

Addawodd y brenin i wasanaethu ac yfory mi fydd yna gyfle i eraill wasanaethu yn Yr Helpu Mawr, yn cyfrannu at waith lleol – onid am y glaw!

Mae adlewyrchiad heddiw yn dod oddiwrth yr esgob Gregory, sydd wedi rhoi caniatad i’r rhan yma o’r Ad Clerum gael ei ddefnyddio.
O bosib mae’n  anodd deallt y coroni, ei symbolaeth ac arferion hynafol ac, er o’r safbwynt Gymreig, efallai fydd y cyfansoddiad yma yn helpu rhai i ddeallt beth sydd wrth galon y coroni.

Ysgrifennai’r esgob;

 “Whether we support the monarchy or not, however, this ceremony does represent the inauguration of a new Head of State for the United Kingdom, a present reality even if again there are those who’d prefer a free Welsh Republic. And what is extraordinary is that although we live in a largely secularized family of four nations, this sacred event will be put at the centre of the country’s life. For me, the presentation of the orb to the King will convey a central message, as the archbishop intones: “Receive this orb set under the cross, and remember that the whole world is subject to the Power and Empire of Christ our Redeemer.”

Sgwn i a fydde’r seremoni yn cael ei ganiatau o gwbwl petai pobol yn deallt be sydd ynddo?

I gychwyn arni, gwasanaeth Cristion yw hwn. Mae yna sibrydion o angytuno rhwng plasdai Westminster a Lambeth ynglyn a chynnwys cynrychiolwyr rhwng- grefyddol yn y wasanaeth, er fod y symbolaeth yn Gristion oll.
Dywedai, er holl crandwyr hudol y dillaid, fod y brenin a’r wlad o dan reolaith ac awdurdod yr Iesu, a fu rhaid i bawb sefyll yn ddiymhongar o flaen orsedd Duw.
Mae tlysau’r goron, er eu llewyrch a hanes,  yn symbolaidd o bwysigrwydd trugaredd, cyfrifoldeb a gwasanaeth, ac i gyd yn bosib yn y byd ddynol drwy rym y Crist fel gwaredwr, yr un a gynigodd Ei fywyd fel offrwm drost ein pechodau a sy’n cynnig Ei ras mewn amser anghenus. (Hebreiaid 4:16).

Mae yna ystyr lle mae seremoniai’r coroni yn ceisio arwain, rheoli a chyfyngu grym y brenhinoedd canol-oesol i gyfeiriadau da yn hytrach na gormesi.
Efallai fod grym y teulu brenhinol wedi ei ddwyn ymaith o dan ein democrataith modern, ond mae’r coroni, wrth galon, yn atgoffa pawb fod angen cymorth Duw arnom, a mae’r Iesu yw’r gwir Frenhin a ffynhonell holl ddaioni.
Ddyle diben fel hyn gael ei gefnogi yn ein gweddion am fywyd ein gwlad.

Amen i hynny!

Gyda fy ngweddion, pob bendith,
Christine,
Gwarcheidwad.