New bilingual booklet featuring St Melangell

Available for free download here or via the links to those who authored it below.

Pererindod yng Nghymru – cerdded gyda’r saint

Adnodd astudio dwyieithog newydd gan dîm Rhwydwaith Dysgu Cymru yr Eglwys Fethodistaidd ar y thema pererindod ac yn seiliedig ar bedwar o’n seintiau mwyaf adnabyddus, Dewi, Gwenfrewi, Illtud a Melangell. Mae wedi ei lunio ar gyfer grwpiau trafod neu ddefnydd personol ac yn addas i’w ddefnyddio adeg y Grawys. Gellir ei lawrlwytho o walesworshipweb.blogspot.com ac mae hefyd ar gael fel llyfryn maint A5 am ddim trwy ebostio lnwales@methodistchurch.org.uk

 

Pilgrimage in Wales – walking with the saints

A new bilingual study resource from the Methodist Church’s Learning Network Cymru Wales team on the theme of pilgrimage and based on four of our best-known saints, Dewi, Gwenfrewi, Illtud and Melangell. It is designed for discussion groups or personal use and is suitable for use during Lent. It can be downloaded from walesworshipweb.blogspot.com and is also available in a free A5 size booklet form by emailing lnwales@methodistchurch.org.uk