Lent Prayers

GWEDDI GRAWYS YR ESGOBAETH 2022

Duw pob cariad, tyn ni’n agos atat ti,fel y gwyddom bod dy bresenoldeb gyda ni. Adnewydda ein ffydd, er mwyn inni dy helpu i gynyddu’r ffydd honno mewn eraill.Llenwa ni â gobaith,er mwyn inni ddod â’th obaith i’r byd. Cofleidia ni mewn cariad, fel y dangoswndy gariad i bawb a gyfarfyddwn.Una ni, fel aelodau Teulu Asaph,i wneud dy ewyllys fel y deled dy deyrnas trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.Annwyl Gyfeillion,


DIOCESAN LENT PRAYER 2022

God of all love, draw us close to you,that we may know your presence with us. Renew our faith, that we may help you grow that faith in others.Fill us with hope,that we may bring your hope to the world. Enfold us in love, that we may demonstrate your love to all we meet.Unite us, as members of the Teulu Asaph,to do your will and make your kingdom come through Jesus Christ our Lord. Amen.