Adlewyrchiad Dydd Sul y Creawd.

 “Dyna pam rydw i’n dweud wrthych chi am beidio â phryderu ynglyn a beth wnewch chi ei fwyta neu’i yfed, neu beth a wisgwch amdanoch“ Yr Iesu, Mathew 6:25

 “Rydym byth yn melltithio’r aer pryd mae o’n gynnes, na’r ffrwyth pan mae’n blasu mor dda…

 Rydym yn bendithio pethau hyd yn oed yn ein poendod”.

 O ‘An African elegy’ gan Ben Okri.

 Mae eironi yn narlleniad heddiw wrth ystyried y difrod ofnadwy achosid gan ddaeargrynfeydd yn Nhwrci a Syria, lle laddwyd o leia 28,000 gyda miloedd eraill wedi eu hanafu ac yn ddigartref.

 Mae cymorth wedi cyrraedd yn araf iawn mewn rhai llefydd oherwydd diffyg trafnidiaeth i lefydd diarffordd a hefyd y sefyllfa gwleidyddol, ond hefyd gwelir goroesiad rhyfeddol.

 Beth bynnag, mae 113 o warantiau arestio wedi eu gyrru yn erbyn y rhai a fethodd sicrhau cudymffurfio a rheolau diogelwch ac mae cyfnod hir o ansicrwydd yn wynebu y rhai sydd wedi colli teulu, cartref a chymuned.

Mi fydde argymell pobol i beidio a phryderu o dan yr amgylchiadau hyn yn seinio’n wag ond mae’r Iesu yn cyfeirio at ffordd o fyw mae O’n amlinellu yn y rhan yma o’r Bregeth ar y Mynydd.

Efallai fod Ei eiriau yn mynd yn groes i’r duedd o brynu a hawlio mwy na sydd angen, dan dylanwad hysbysebion ac ati, ar adeg pryd mae Brexit, Covid19, yr economi a’r rhyfel yn Iwcrain yn achosi pryder ac ofn.

Fel awgrymodd Ben Okri, yr her yw  darganfod bendith yn hyn oll.

Ni fydd pabell yn gwneud am gartref, ond yn y tymor byr, yn yr un modd a mae banciau bwyd a cheginau cymunedol efallai yn galluogi i’r rhieni yn y D.U. ddarparu bwyd ar gyfer eu plant tra fod costau byw yn dal i godi.

Mae’n ein atgoffa hefyd ein bod yn byw mewn cymuned a fod angen gofalu am eraill yn ogystal a ni’n hunain. Nid yn unig mater o garu’n cymydog ond o ddarparu yr hyn mae ein cymdogion eu angen a dangos gwerthau Teyrnas Duw drwy ein ymddygiad dyddiol.

Rhoid hyn o flaen gwerthoedd materol

sy’n hybu gweledigaeth uwch ar gyfer ein stiwardaeth o’r creawd o dan ein gofal ac, fel mae’r Iesu yn dweud “Na phryderwch am yfory, mae drygioni heddiw yn ddigon”.

Mae Sul y Creawd yn achlysur da i ni ystyried y pethau ‘ma, wrth baratoi ar gyfer Y Grawys ar ddiwedd y mis.

Yn yr un modd a mae’r Iesu yn cyfeirio at adar yr awyr a lilis y caeau, mae’r Lili Wen Fach, canhwyllau Natur, mewn ffordd distaw ond eglur yn dod a gobaith o welliannau yn y Gwanwyn.

Roedd cyfeilles wedi siomi nad oedd y Lili Wen Fach wedi blodeuo, fel arfer, ar dir yr eglwys, ond o fewn wythnos, a cyfnod o haul – dyna lle’r oeddynt, yn llawn blodau!

Mewn man cysgodol roedd angen fwy o amser a mae gofyn i bob un ohonom fod yn ffyddiog y bydd yr hyn rydym wedi plannu’n ymarferol ac yn ysbrydol yn blodeuo pryd fydd yr amser yn iawn.

Feder hyn alluogi Gobaith i orchfygu Pryder fel bod Ymddiried yn blaenoriaethu ar Ofn, a ninnau felly yn medru dathlu anrheg heddiw, beth bynnag mae’n ei gynnwys.

Gyda fy’Ngweddion, Pob Bendith,

Christine, Gwarcheidwad.