Cynhelir Gwasanaethau Dydd Sul o Fyfyrdod am 3pm ar 8fed, 15fed – Cymun Bendigaid, 22ain a 28ain Ionawr, yna lluniaeth yn y ganolfan.

Cynhelir Cymun Bendigaid am hanner dydd ar 5ed, 12fed – Gwasanaeth Myfyrdod, 19eg a 26 Ionawr, ac yna cinio a rennir yn y ganolfan.

Fe fydd gwasanaethau yn cael eu cynnal yn yr eglwys os yw’r tywydd yn fwyn neu yn y canol os fydd hi’n oer – cofiwch hefyd y gall tywydd gwlyp, gaeafol neu stormus achosi trafferthion wrth fynd i lawr y lôn yma yn ogystal â chyrchu’r band eang a’r ffôn.

Fodd bynnag, mae egin gwyrdd yn ymddangos yn yr ardd – mae’r Gwanwyn hefyd ar ei ffordd!